Caja de Haan

Emotioneel Welzijnscoa​ch / Kindercoach

Het zijn niet de omstandigheden die bepalen hoe jij je voelt,

het is je eigen houding tegenover die omstandigheden.

(De Dalai Lama)